PROIZVODI - CID LINES

Preparati za higijenu na govedarskim farmama

Preparati za higijenu kompanije CID LINES koji se koriste na govedarskim farmama podeljeni su na preparate za:

 • higijenu objekata na farmi, izmuzišta i igloa, 
 • higijenu muže,
 • higijenu muzne opreme,
 • higijenu robota za mužu,
 • higijenu transporta,
 • ličnu higijenu i
 • higijenu papaka.

Preparati za higijenu na svinjarskim farmama

Preparati za higijenu kompanije CID LINES koji se koriste na svinjarskim farmama podeljeni su na preparate za:

 • higijenu objekata za držanje svinja: bukarišta, čekalište, prasilišta, odgoj prasadi i tov svinja, 
 • higijenu sistema za napajanje,
 • higijenu sistema tečne ishrane,
 • higijenu životinja,
 • ličnu higijenu i
 • higijenu transporta.

Preparati za higijenu na živinarskim farmama

Preparati za higijenu kompanije CID LINES koji se koriste na živinarskim farmama podeljeni su na preparate za:

 • higijenu objekata i opreme,
 • higijenu sistema na napajanje,
 • higijenu inkubatora i jaja,
 • higijenu transporta i
 • ličnu higijenu.
Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO