MIXOIL TEČNI

MIXOIL TEČNI

MixOil u tečnoj formulaciji je visokokoncentrovana sinergistička mešavina eteričnih ulja, namenjena kao dodatak hrani za ishranu svih kategorije životinja.

Karakteristike tečnog MixOil:

  • Povećana palatabilnost, bolje usvajanje nutrienata preko vode uz njen veći unos, niža konverzija, veći dnevni prirast.
  • MixOil tečni je netoksičan, lako se aplikuje preko sistema za napajanje, otporan je na visoke temperature i priatnog i karakterističnog mirisa.

Ključni efekti tečnog MixOil-a:

  1. Pojeftinuje proizvodnju (niža konverzija i veći prirast)
  2. Prirodni promoter rasta i opšteg zdravlja životinja
  3. Bolji kvalitet mesa (bezbednija hrana za ljudsku ishranu)

Sva ispitivanja tečnog MixOil u stočarskoj proizvodnji dostupna su na zahtev.

Pakovanja: 1L

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO